X-Valve Company är att nystartat innovationsbolag. Företagets verksamhet bygger på en patentsökt mikroventil för pneumatik tillverkad med MEMS teknik. Ventilen är utvecklad i nära sammarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, S3.

Ventilen förväntas revolutionera marknaden för analog styrning av pneumatiska flöden inom t.ex. automationsindustrin.